The Useful Design

Josep Maria Salvador, retrato sobre mi

Sobre mi

Vaig néixer als 80 i em considero un millenial de manual. Sóc d’aquesta generació en què el coneixement, els valors i l’ètica continuen considerant-se un bé preuat. Hem patit totes les crisis d’aquest país els darrers 30 anys i hem convertit la incertesa en flexibilitat, els canvis tecnològics en aprenentatges i la col·laboració i el treball en equip en experiència i coneixement.

Em vaig introduir al món del disseny per pura vocació. Em va fascinar aquest territori comú entre l’art i l’enginyeria. I és en aquest punt on he desenvolupat la meva carrera professional. Funcionalista per definició, he avançat sempre a lloms de la tècnica i les ciències pures, sense oblidar el pòsit que m’han deixat la fotografia, l’arquitectura, l’art, el cinema, el còmic i la música.

La meva visió

S’ha escrit molt sobre el disseny i hi ha múltiples definicions del mateix.

Al meu entendre, el disseny és un procés d’escolta i empatia en què es parteix d’entendre la necessitat de l’interlocutor abans d’iniciar un projecte. Un cop recollits els requeriments del client, cal posar en pràctica tots els coneixements i, de manera generosa i treballant en equip, buscar les millors solucions per a un producte útil, fiable i adequat als corrents actuals.

Aquest camí sempre és ple d’idees i de concessions: en pro d’un material, una forma, una producció final o altres variables, però gairebé sempre concessions de tipus econòmic. Aquest procés d’escolta i recollida d’informació és el que portarà a transformar aquest projecte en un producte real.

Josep Maria Salvador, taller de mecanizado
Josep Maria Salvador, desarrollo técnico

La meva missió

La meva missió com a professional és donar el millor de mi a cada projecte. Realitzar un disseny industrial des de la seva conceptualització fins al lliurament del producte és una experiència molt enriquidora, tant pel client com pel professional que l’acompanya en aquest camí.

El meu objectiu en acceptar un projecte de disseny sempre és que els meus clients obtinguin el millor resultat que es pot assolir, intentant sempre que l’entrega els faci sentir-se orgullosos i diferenciar-se de la seva competència.

Del problema a la solució, de la idea al producte

Et proposo treballar plegats, des de l’empatia i la generositat, per transformar les teves idees en productes viables.