The Useful Design

Impressió 3D

Servei d’impressió 3D a Barcelona per a tot tipus de peces

De la iteració a l'èxit

Entre els innumerables avantatges que ens ha proporcionat la tecnologia de fabricació additiva o impressió 3D, el més destacable és la reducció de temps i costos en la generació de prototips.

Previ a aquesta tecnologia, per provar noves peces, calia mecanitzar o fabricar motlles sabent que no eren definitius i, a partir dels errors, anar iterant en el procés de disseny. Aquests processos de millora eren lents i costosos.

Amb la impressió 3D es redueixen els costos i el temps de creació d’un prototip o proposta objectual. Iterar un disseny ara és possible tantes vegades com calgui d’una manera molt més àgil, flexible i tangible a l’entorn industrial.

Prototipat funcional

En aquest servei, el que busquem és obtenir, al final del procés, una peça o producte funcional. Què vol dir això?

Amb funcional vull dir que el producte ha de funcionar com ho faria al final de la possible fabricació. No és només una maqueta de volum per validar la mida.

Si ja disposeu d’un model 3D només cal adaptar-lo per a la posterior impressió 3D. Si no disposeu de model 3D o ni tan sols d’un disseny,és aconsellable iniciar un procés complet de disseny industrial.

Replicat de peça

Dins dels serveis d’impressió 3D, el replicat de peces és possiblement el més fàcil d’explicar.

Consisteix, bàsicament, a reproduir una peça existent. Bé sigui perquè s’ha trencat, perquè necessitem recanvis o perquè volem obsequiar els nostres clients amb una còpia o reproducció en miniatura d’algun dels nostres productes emblemàtics.

Si disposeu d’un fitxer STL amb la peça, només procedirem a la impressió en si. Si no hi ha cap fitxer caldrà dedicar unes hores a replicar aquest model 3D mitjançant programari paramètric.

Producte final

La tecnologia d’impressió 3D ha avançat moltíssim els darrers deu anys. Això ens ha permès, entre moltes altres coses, imprimir materials molt més tècnics i amb moltíssima més definició.

Tot això ens permet la possibilitat de fabricar productes finals a partir de la impressió 3D o un procés híbrid de fabricació, barrejant peces impreses en 3D amb productes estandarditzats com cargols o rodaments.

Per prendre aquesta decisió hem de contemplar moltes variables, com ara el nombre d’unitats que volem produir o la vida útil del producte. En qualsevol cas, seria un bon punt de partida per a una producció definitiva.