The Useful Design

Aquesta web compleix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (D’ara endavant, RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantí dels drets digitals.

En tot moment s’adopten les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Responsable de la web

  • Identitat del responsable: Josep Maria Salvador Morón
  • NIF/CIF: 46718697Q
  • Adreça: Carrer Providència, Barcelona
  • Correu electrònic: josep@theusefuldesign.com
  • Activitat social: Epígraf 399 – Altres professionals indústries manufactureres

Com s’obtenen les dades i base del consentiment

Com a usuari, mitjançant la marcació de la casella, acceptes expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part meva, Josep Maria Salvador Morón, per a realitzar les següents finalitats:

  • Remetre el butlletí de notícies de la web.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició en la web.
  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email relacionades sobre productes o serveis que ofereixo, així com per part dels col·laboradors o partners amb els quals hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part meva a través de la newsletter i seran productes i serveis relacionats amb el sector.
  • Realitzar estudis estadístics.

Encarregats de tractament

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, es comparteixen dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el teu ordinador, per a ajudar a josep@theusefuldesign.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de josep@theusefuldesign.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Hosting IONOS: IONOS Cloud SLU, Societat Unipersonal, es troba inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom: 24.232, Llibre 0, Foli 73, Secció 8, Fulla M-435500, Inscripció 1.

IONOS Cloud SLU està inscrita en el Registre d’Operadors de xarxes i serveis de comunicacions electròniques de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, com autoritzada per a prestar el servei de comunicacions electròniques a través de correu electrònic.”

WordPress: Automattic Inc., amb domicili als EUA. Més informació en: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web.

Exercici dels seus drets

Com a usuari podràs dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través del correu electrònic: josep@theusefuldesign.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI o equivalent, indicant en l’assumpte “Protecció de Dades”.

De la mateixa manera, podràs donar-te de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats  fent clic en l’apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos. Si rep els citats correus electrònics és que ha donat la seva autorització prèvia, ja que no es realitzen pràctiques de SPAM.

Acceptació i consentiment

Declares haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Josep Maria Salvador Morón en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Modificació en la política de privacitat

En qualsevol moment puc modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciaré en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Última revisió el 05/02/2024