The Useful Design

Dibuix Tècnic

Donarem forma als teus productes mitjançant dibuix tècnic per oferir-te respostes quan necessitis informació tècnica precisa del teu producte

De l’esbós al plànol

Si necessites una peça, ja sigui per a mecanitzat, fundició, tall a làser o qualsevol altre procés de fabricació i no tens els plànols tècnics aquest servei és la teva solució.  Servei de dibuix tècnic o dibuix CAD (disseny assistit per ordinador per les sigles en anglès computer-aided design) i vectorització a partir d’una imatge, croquis, logo o vector.

Només cal un esbós o croquis a mà alçada amb totes les cotes. En rebre’l, s’estudiarà la manera òptima de plantejar el procediment, en funció de la complexitat de la peça. Podem fer el plànol directament si la peça així ho permet o passarem pel modelatge 3D i després elaborarem els plans tècnics. Si aquest fos el cas, juntament amb els plànols també es lliuraran el model 3D.

Servei de dibuix

La tecnologia digital i els nous formats van guanyant terreny al paper i al dibuix tècnic. Si en el marc del teu projecte no et planteges fer impressions, és recomanable que disposis dels teus arxius en format digital i els plànols tècnics són una informació de gran valor. Un pla tradicional, encara que només existeix de forma digital, conté moltíssima informació i és fàcil de compartir amb operaris i proveïdors.

Si necessites plànols tècnics, tant de peces soltes com de conjunt, aquest servei serà la teva solució. L’experiència m’indica que la millor manera de procedir és partir d’un projecte modelatge en 3D per extreure’n tantes imatges, vistes o projeccions com es consideri necessari i evitar incoherències de dibuix.